boyamaq

boyamaq
f.
1. Bir şeyi boyağa salaraq və ya bir şeyə boya sürtərək ona müəyyən bir rəng vermək; rəngləmək. Bezi boyamaq. Qapıları boyamaq. Saçlarını boyamaq. // Məc. mənada. Meşənin üzərində bir yaylaq qızartısı artır, getdikcə meşəni boyayırdı. S. R..
2. məc. Batırmaq, bulamaq, qərq etmək. General Nakaşidzenin başı parçalanmışdı. Ağzını tez-tez açıb yumur, qanlara boyadığı Bakıya vida edirdi. M. S. O..
3. Kirləndirmək, ləkələndirmək, batırmaq. Uşaq əllərini mürəkkəbə boyadı.
4. Bir şeyin çoxluğunu, bolluğunu bildirir. <Heydər bəy:> Hanı qızılbaş və osmanlı döyüşü ki, tamam Qarabağı qızıl-gümüşə boyadı. M. F. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • boyama — «Boyamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mar — I (Ağdam, Cəbrayıl) əkinçilik aləti II (Çənbərək) ip boyamaq üçün xüsusi hazırlanmış maye. – Marnan ip bo:yurux dayna ◊ Mara qalmağ (Lənkəran) – adı qalmaq. – Səni görüm mara qalasan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağartmaq — f. 1. Ağ rəngə boyamaq, ağ rəng çəkmək. Divarları ağartmaq. Tavanı ağartmaq. Kətan tufliləri ağartmaq. // Ağ şeyə sürtüb batırmaq. Üst başını divara sürtüb ağartmaq. 2. Soldurmaq, rəngini qaçırtmaq. Günün altında çox gəzib paltarını ağartmaq. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • allaşdırmaq — f. Al rəngə boyamaq, al etmək, qızartmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağam — is. məh. Enli yarpaqları olan və yarpaqlarından dəri boyamaq üçün boya hazırlanan bir ağac …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basma — 1. 1. «Basmaq»dan f. is. 2. sif. Üzərinə müxtəlif naxışlar, rəng və s. basılmış. Basma çit. Basma sətin. Basma kəlağayı. // is. Parça üzərində naxış. Qanovuz köynəyin atlaz çutqusu; Yaşıl basmaları nə gözəl imiş. A. A.. 3. sif. köhn. Çap edilmiş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boya — is. 1. Bir şeyə müəyyən rəng vermək, bir şeyi boyamaq, yaxud rəsm çəkmək üçün işlədilən rəng maddəsi. Qırmızı boya. Yağlı boya. Sulu boya. – Gülnaz gülərək, yerindən cəld qalxdı, iplərin boyalarına bulaşmış barmaqları ilə artırmaya atılmış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boyalamaq — bax boyamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boyanmaq — f. 1. Rənglənmək, boya ilə örtülmək, boya qəbul etmək. Parça yaxşı boyanır. // Məc. mənada. Hər yer batan günəş şöləsi ilə boyanmışdı. – Yer üzü qırmızımtraq bir rəngə boyanırdı. Ə. Ə.. 2. Batmaq, bulanmaq. Al qana boyanmaq. – Şahin şunqar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göyərtmək — 1. f. Göy rəngə boyamaq; maviləşdirmək. Paltarı boyayıb göyərtmək. 2. Bərk bir şeylə vurub, yaxud toxundurub, göyərmək, qançır əmələ gətirmək. Bədənini göyərtmək. Gözünün altını göyərtmək. 2. f. Göyərməsinə, bitməsinə səbəb olmaq, kömək etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”